Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

ZorgConnect bij de Slimme Zorg Estafette

De Slimme Zorg Estafette wordt georganiseerd van 27 januari t/m 25 februari 2022, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). Tijdens de Slimme Zorg Estafette staat innovatie in zorg, welzijn en preventie centraal. Elke week is er een regio aan zet, waarna het stokje wordt doorgegeven aan de volgende regio. Iedereen is welkom om de activiteiten tijdens de SZE bij te wonen en om zelf een activiteit te organiseren.

Ook in de VVT grip op capaciteit

Vanuit ZorgConnect zal Suzanne Hanssen (projectleider van de actielijn Gezond plannen en roosteren), ondersteund door Merel Bastiaansen van Ximius, tijdens de Slimme Zorg Estafette, op dinsdag 22 februari 2022 van 15:00 tot 17:00 uur, een webinar houden over capaciteitsplanning. Specifiek zullen ze ingaan op de tool die speciaal daarvoor door Ximius is ontwikkeld. 

Benieuwd naar de ervaringen met het werken met een specifiek voor de VVT ontwikkelde capaciteitstool?

Binnen deze activiteit/webinar nemen Suzanne en Merel je mee in hoe zij meer inzicht en meer grip op capaciteit hebben gekregen. Noodzaak in deze krappe arbeidsmarkt.

Op een interactieve wijze gaan ze in op:

  • de aanleiding;
  • ons samenwerkingsverband ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg;
  • de ontwikkelpartner Ximius;
  • én onze oplossing.

Ook worden er ervaringen gedeeld en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wil je er (digitaal) bij zijn? Dan kan! Aanmelden kan via de website van de Slimme Zorgestafette.  

Vier weken inspiratie met de Slimme Zorg Estafette

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.