Factsheet Gezond plannen en roosteren

Vanaf 2019 hebben we een start gemaakt met het project Gezond Plannen en Roosteren.

Ten eerste met het ontwikkelen van een ‘menukaart’ met interventies op het thema Gezond Plannen en Roosteren op alle niveaus. We hebben hiervoor gekozen omdat niet alle klokken gelijk liepen in de 7 organisaties. Binnen dit thema kent iedere organisatie zijn eigen uitdagingen en fasering. Daar waar de ene zorgorganisatie al bezig was met ‘teamroosteren’ als een beleidskeuze, had een andere organisatie nog de vraag; ‘plannen, hoe doen we dat eigenlijk, en waarom’?

Er was één duidelijke overeenkomst zichtbaar: plannen doe je erbij en is niet ingegeven vanuit nadrukkelijk beleid, beleidskeuzes of strategie en werd niet gezien als een ‘vak’.

Met regelmaat evalueren we onze projecten, we vatten onze bevindingen samen in factsheets. Bekijk via de knop hieronder de factsheet ‘Gezond plannen en roosteren’ van augustus 2021 waar we o.a. ingaan op scholing en kennissessies op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

*Afbeelding: Ximius VVT-tool

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.