Datagedreven HR beleid: “Je moet gewoon starten”

De zorgsector staat aan de rand van een dubbele ontgroening. Er zijn steeds minder nieuwe medewerkers beschikbaar, door vergrijzing stromen er de komende jaren veel professionals uit. Daarnaast switchen zorgprofessionals vaker naar een beroep buiten de zorg. Om hierop te anticiperen wordt er door de zeven Noord-Limburgse ouderenzorgorganisaties op strategisch HR-niveau samengewerkt. Kennisdeling, datagebruik en scenario-denken staan hierin centraal.

Marcel Haverkamp is senior consultant bij PFZW Datadiensten. Hij begeleidt de HR-professionals binnen de aangesloten ouderenzorgorganisaties van ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg om op basis vanbeschikbare data, , analyses scenario’s uit te werken om te anticiperen op de toekomstige tekorten. Hierbij wordt ook gekeken naar de ambities die de zorgorganisatie heeft.

Haverkamp: “Het is uniek dat zeven zorgorganisaties in Noord- en Midden-Limburg de handen ineengeslagen hebben om gezamenlijk te anticiperen op de veranderende arbeidsmarkt in de ouderenzorg. Randvoorwaarden in deze samenwerking is dat de organisaties elkaar moeten vertrouwen en van elkaar willen leren.”

Het doel is om inzichten te delen en van elkaar te leren, om vervolgens op strategisch niveau HR-beleid uit te voeren. Hierin staat samenwerking centraal. De begeleiding start met een intakegesprek. Tijdens deze individuele intakegesprekken worden de ambities van de organisatie besproken. Vervolgens worden de ambities tijdens een kick-off bijeenkomst met elkaar besproken.

Door middel van workshops en individuele gesprekken op het gebied van datagedreven HR en scenariodenken worden de HR-professionals begeleid om op basis van onderbouwing goed HR-beleid voor hun organisatie te voeren. Hierbij blijft kennisdeling onderling de basis.

Haverkamp; “Uiteindelijk gaat het erom dat er geen beleid wordt gemaakt op basis van een onderbuikgevoel, maar door HR interventies te monitoren op succes. Het bijzondere hierbij is dat de organisaties juist de samenwerking opzoeken. Iedere organisatie loopt namelijk uiteindelijk tegen dezelfde problemen aan. Vanuit PFZW Datadiensten begeleiden we ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg en bieden wij bijvoorbeeld de Scenariotool en het HR-Dataportaal aan die trends en inzichten geven over de bezettingsgraad binnen de ouderenzorg.”

De conclusie is dat we afhankelijk zijn van elkaar en dat je verder komt door samen te werken. De onderlinge samenwerking vertaalt zich uiteindelijk in het werven en gezamenlijk opleiden van zorgprofessionals. Dit getuigt van vertrouwen en bewustwording dat dit probleem enkel door samenwerking op te lossen is.

Over ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg
ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg is een uniek samenwerkingsverband van zeven Noord- en Midden-Limburgse ouderenzorg organisaties. Doel is goede ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg te blijven garanderen. Binnen ZorgConnect Limburg zijn vijf projecten ontwikkeld: Innovatie, Behoud, Specialist Ouderengeneeskunde, Roosteren en plannen en Leerklimaat en Praktijkbegeleiding.

Voor meer informatie over projecten rondom “Gezond Roosteren en Plannen” kunt u contact opnemen met Suzanne Hanssen

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print