Generatiemanagement: “Manieren van samenwerken hebben een houdbaarheidsdatum”

Naast vergrijzing en minder instroom van jongeren is ook de uitstroom van medewerkers die kiezen voor een baan buiten de zorg een van de redenen dat deze sector te maken krijgt (en vaak al heeft) met een tekort aan personeel. Het switchen naar een andere sector heeft vaak te maken met het verliezen van ‘werkenergie’. Reden voor zes Noord-Limburgse ouderenorganisaties om gezamenlijk aan de slag te gaan met ‘Generatiemanagement’ met als doel het behoud van hun medewerkers, één van de vijf thema’s die centraal staan binnen ZorgConnect.

Sociale processen, zoals manieren van samenwerken, leiden en besturen of de wijze waarop men communiceert en besluiten maakt, hebben een houdbaarheidsdatum. Deze processen moeten dus af en toe vernieuwd of geüpdatet worden. Het vast blijven zitten in een (achterhaald) sociaal proces na het verstrijken van zijn houdbaarheidsdatum kost een werknemer steeds meer ‘werkenergie’ en dat is schadelijk voor een organisatie. Een gevolg hiervan is namelijk o.a. de uitstroom van personeel. Toch is die houdbaarheidsdatum en de mogelijkheid van updaten in veel organisaties nog een blinde vlek. Ze laten ‘de melk zuur worden’, terwijl er al verse melk binnenstroomt en dat is natuurlijk zonde.

Aart Bontekoning is specialist op het gebied van generatie-diversiteit binnen organisaties:
“Jongeren die met een frisse blik het werkveld betreden zien vaak snel wat er gedateerd is en dragen de updates bij zich. Toch wordt die kwaliteit van jongeren veel te weinig benut, met als gevolg dat die verouderde processen voortwoekeren en het herhalen steeds meer werkenergie wegneemt bij alle generaties.”

Het updaten lukt alleen maar als de oudere generaties hiervoor open staan en dat actief met hun ervaring ondersteunen. Ook in het eigen belang, het houdt ook hen fris en bij de tijd. De toekomst van de ouderzorg is afhankelijk van de jeugdigheid van alle generaties! Jong en oud hebben waardevolle kennis die samengebracht kan worden tot eigentijdse werkwijzen waar men wel energie van krijgt.

Aart Bontekoning ontwikkelde een generatietheorie, een unieke onderzoeksmethodiek (video analyse), effectieve interventies en toetste deze. In 2007 promoveerde hij daarop. Via interactieve masterclasses, generatie-onderzoek en optredens met het generatietheater laat Bontekoning zien en ervaren hoe generatiediversiteit kan worden ingezet om als organisatie, afdeling of team fris en ‘bij de tijd’ te blijven en aantrekkelijk te zijn voor jonge en oudere medewerkers en voor cliënten.

Bontekoning: “Veel zorgorganisaties zijn gewend om top down te beslissen wat er moet veranderen, terwijl de jongste generaties zelf hebben leren nadenken, thuis en op school. Die hebben vooral managers nodig die hen faciliteren en ervaren collega’s die met hen meedenken. Die verandering dringt ook door tot de oudere generaties, die willen ook meer eigen regie over hun werk. Het dringt ook door tot bestuurders en managers, maar het is nog zoeken hoe je deze nieuwe weg inslaat.”

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”
Het komende pakweg half jaar gaat Bontekoning met de zes ouderenorganisaties in Noord-Limburg aan de slag, ieder in hun eigen thema. Denk daarbij aan ‘benutten van generatiediversiteit’, ‘eigenaarschap’ en ‘updaten van verouderde cultuurpatronen’.

“Geen organisatie is hetzelfde, de ‘puzzel’ en hoe we die gaan oplossen zal daarom ook per organisatie verschillen. Aan het eind van het traject gaan we de uitkomsten met elkaar delen, want wat nu in een organisatie speelt kan volgend jaar een andere organisatie treffen. Daarom is de samenwerking van ZorgConnect ook zo’n goede ontwikkeling.” Vindt Bontekoning.

Over ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg
ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg is een uniek samenwerkingsverband van zeven Noord- en Midden-Limburgse ouderenzorg organisaties (zes van deze organisaties doen mee met het traject ‘Genratiemanagment’). Het doel is goede ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg te blijven garanderen. Binnen ZorgConnect Limburg zijn vijf projecten ontwikkeld die centraal staan in de benadering: Innovatie, Behoud, Specialist Ouderengeneeskunde, Roosteren en plannen en Leerklimaat en Praktijkbegeleiding.

Voor meer informatie over projecten rondom het thema “Behoud” kunt u contact opnemen met Nicole Otten.

Meer weten over het project Generatiemanagement of over Aart Bontekoning?:

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.