DiVa’s (digitaal vaardig) in de zorg?

Land van Horne, een van de ouderenorganisaties binnen ZorgConnect, is op een van haar locaties aan de slag gegaan met het bevorderen van de digitale vaardigheden van de medewerkers. Daar schreven ze vervolgens dit artikel over.

In de zorg werken we met digitale middelen als laptops, smartphones en tablets. Dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. Digitaal vaardig zijn, is daarom geen overbodige luxe en met wat basiskennis kom je al heel ver. Zorgcentra Hushoven en Nedermazehof zijn gestart met de pilot ‘digivaardig in de zorg’.

Digicoach Nedermazehof
Aandachtsfunctionaris Key user en zorgcoördinator Dennie Sniekers voelde zich meteen aangesproken toen de oproep tot digicoach binnenkwam. Na de versnelde invoering van Microsoft 365, Onedrive en Teams door corona, zag Dennie de meerwaarde van ondersteuning in de dagelijkse digitale bezigheden voor de minder vaardige collega’s. Ook zij moest er immers induiken om het zelf onder de knie te krijgen. Na een 2-daagse scholing in o.a. coachingvaardigheden was Dennie er klaar voor.

De zelfscan
Zorgmedewerkers bij Nedermazehof werden gevraagd een zelfscan te doen. Digitaal uiteraard. Na deze zelftest werd het niveau qua digitale vaardigheden vastgesteld. Collega’s uit de categorie digitale starter, worden door digicoach Dennie geholpen met hun individuele behoeften om de digitale vaardigheden te verbeteren

DiVa in spe
Nicole Seerden, zorgassistent, liep in de praktijk vaker tegen zaken aan. Navigeren door Lia en het medewerkerportaal vond ze lastig. Nu begrijpt ze de programma’s beter en kan ze zelfs vanuit thuis via Teams overleggen bijwonen.

Nicole: “Je voelt je nu nóg meer onderdeel van het team omdat je ook bij het overleg digitaal aanwezig bent. Voor de saamhorigheid is dit echt heel goed!”

Ook Dennie is erg enthousiast: “Er druppelen nog steeds aanvragen van collega’s binnen die graag in gesprek willen!”

Wil jij ook DiVa worden?
Momenteel worden de resultaten van de testgroep bekeken om de verdere uitrol van het project binnen Land van Horne te bepalen, dus houdt Lia goed in de gaten. Maar een ding is zeker: we kunnen nooit genoeg DiVa’s hebben!

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.