Aan de slag met ‘Generatiemanagement’

Naast vergrijzing en minder instroom van jongeren is ook de uitstroom van medewerkers die kiezen voor een baan buiten de zorg een van de redenen dat deze sector te maken krijgt (en vaak al heeft) met een tekort aan personeel. Het switchen naar een andere sector heeft vaak te maken met het verliezen van ‘werkenergie’. Reden voor zes Noord-Limburgse ouderenzorgorganisaties om gezamenlijk aan de slag te gaan met ‘Generatiemanagement’ met als doel het behoud van hun medewerkers, één van de vijf thema’s die centraal staan binnen ZorgConnect.

Uit onderzoek bij het IZZ blijkt bijvoorbeeld dat jongeren steeds meer psychische zorg gebruiken en aangeven het werk in de zorg steeds vaker psychisch belastend te vinden. Ook lopen ze vaker tegen emotionele uitputting aan. Het thema generatiemanagement raakt naast het thema behoud ook thema’s als verzuim en schadereductie.

Binnen dit thema generatiemanagement gaat ZorgConnect samenwerken met Aart Bontekoning. Via interactieve masterclasses, generatie-onderzoek en optredens met het generatietheater laat Aart zien en ervaren hoe generatiediversiteit kan worden ingezet om als organisatie, afdeling of team fris en ‘bij de tijd’ te blijven en aantrekkelijk te zijn voor jonge en oudere medewerkers en voor cliënten. In zijn aanpak zijn de volgende thema’s geïntegreerd: benutten van generatiediversiteit, eigenaarschap, reflecteren op het ‘hier en nu’, updaten van verouderde cultuurpatronen, doen wat werkenergie opwekt (concretisering van duurzame inzetbaarheid) en de evolutie van ons gedrag.

Resultaat:
Bontekoning ondersteunt organisaties om de kracht van generatie-diversiteit te benutten. Door middel van dialoog sessies met medewerkers, ondersteuners en MT  wordt bepaald wat belangrijk is voor de agenda van de toekomst voor iedere organisatie. De onderwerpen kunnen divers zijn: positieve gezondheid, teamsamenwerking, werkgeluk, werkenergie etc. Door als samenwerkingsverband samen af te trappen én te evalueren kan er geleerd worden van de opgedane ervaringen in iedere organisatie.  Het verwachte resultaat is dat dit bijdraagt aan behoud van medewerkers op vrijwel alle thema’s die benoemd zijn in het onderzoeksrapport; eigen regie en aandacht, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. 
 
Tijdlijn:

 • Mei 2021            
  Inventarisatie welk thema iedere organisatie mee aan de slag wil. Er wordt ook gekeken naar onder andere de leeftijdsopbouw in iedere organisatie.
 • Juni 2021
  Een gezamenlijke aftrap met, een vertegenwoordiging van, alle organisaties. Een introductie op generatiemanagement en met welk thema iedere organisatie aan de slag gaat.
 • Juli-augustus 2021
  Millennial scan per organisatie; een onderzoek-sessie van 1 uur met 7 tot 9 millennials die een top 5 maken van wat bij hen de meeste werkenergie wegneemt en wat bij hen de meeste werkenergie opwekt. 
 • September 2021
  Bijeenkomst voor alle geïnteresseerden in de organisaties met uitleg over generatiemanagement.
 • Juni-oktober 2021
  In iedere organisatie vinden 5-6 dialoogsessies plaats rond het gekozen thema en wordt een aanzet gemaakt naar een beweging de goede kant op.
 • November 2021
  Een gezamenlijke evaluatie waarin de opbrengsten gedeeld worden en gesproken wordt hoe dit thema in iedere organisatie verder opgepakt gaat worden.

Meer weten over Aart Bontekoning en Generatiemanagement? Wij interviewden Aart en schreven er een artikel over. Lees meer via onderstaande knop.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.