Masterclasses ‘Onboarding’

Maar liefst één derde van de nieuw instromende medewerkers in een organisatie weet binnen een week of hij/ zij voor een langere tijd wil blijven. Onboarding draagt bij aan personeelsbehoud. Dit houdt in dat een warm welkom een voortijdig vertrek en verzuim kan voorkomen. De deelnemende organisaties van ZorgConnect hebben onboarding dan ook op hun jaarplanning staan.

Binnen het thema Behoud is daarom de masterclass Onboarding in het leven geroepen. Deze masterclass bestaat uit vier delen, die plaats zullen vinden op 17 juni, 5 juli, 20 september en 11 oktober 2021. Deze masterclasses worden gegeven door Carola Bouwmeester van Yes! We Connect.

Yes! We Connect
Bij Yes! We Connect staat verbinding centraal. Hun ambitie is om zoveel mogelijk mensen zich welkom te laten voelen bij het starten van hun nieuwe baan. Juist waar het thema Behoud voor staat; het zo lang mogelijk behouden van je werknemers. Dit bereiken ze bij Yes! We Connect door middel van het maken van leuke en zinvolle verbindingen.

Masterclasses
De deelnemende zorgorganisaties: De Zorggroep, Proteion, Vincent Depaul, Land van Horne en La Providence zullen op bovenstaande vier data de masterclasses van Carola volgen. Binnen deze masterclasses zal Carola Bouwmeester de deelnemers voorzien van concrete tips, trucs en tools om hun eigen onboardingplan naar het volgende niveau te tillen. Daarbij is samenwerking van de zorgorganisaties van belang om elkaar als klankbord en stok achter de deur in te zetten. Zij kunnen ervaringen met elkaar delen waar de ander weer wat van leert. De aftrap vindt plaats door middel van een businesscase. Uiteindelijk zal iedere organisatie een presentatie maken van hun eigen onboardingsproces, deze zullen ook gepresenteerd worden aan de andere zorgorganisaties. Daarnaast is deze presentatie ook nuttig voor stakeholders om de eigen organisatie inzichtelijk te maken.

Deze vierdelige masterclass resulteert in een eigen onboardingsproces, welke naar een hoger niveau is getild. De zorgorganisaties leren samen én van elkaar. Verschillende tools worden gedeeld. De inzichten kunnen resulteren in het oppakken van deze gezamenlijke verbeterpunten voor de tweede helft van het jaar. 

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.