Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Verbeteren leerklimaat

Via actieonderzoek in 5 organisaties ontwikkelden we samen met de medewerkers verschillende tools om het huidige leerklimaat te inventariseren, het gesprek in organisaties op gang te helpen en concreet een idee te geven hoe je zelf een bijdrage kan leveren. Hieruit identificeerden we ontwikkelpunten en mogelijkheden die we verwerken als interventies in andere projecten en die we willen verweven in de dagelijkse werkroutines van zorgteams.

Waarderend onderzoek
Actieonderzoek is een vorm van onderzoek waarbij sociale systemen niet alleen onderzocht worden, maar ook wordt gezocht naar oplossingen van problemen om te komen tot sociale verandering. Ogenschijnlijk simpele interventies die beweging en verandering teweegbrengen.

Iedereen in de organisatie betrekken en een stem geven
Door iedereen letterlijk aan tafel te laten zitten wordt duidelijk wat er al allemaal is en inzichtelijk wat er nog meer kan en hoe. Samen worden oplossingen bedacht hoe je samen een prettig leerklimaat kan realiseren. De opbrengsten zijn vertaald in tijdschrift danwel posters met inspiratie hoe anderen dingen doen en tips&tricks wat je nog kunt doen in je dagelijks werk.

De opbrengsten van de ene organisatie werden gebruikt als input voor gesprek bij andere organisaties. Ook zijn op basis van de uitkomsten binnen de aparte organisaties organisatie-overkoepelende happy hour ronde tafel sessies georganiseerd. Vol inspiratie en energie zijn mensen hieruit gekomen om concreet aan de slag te gaan.

Op dit moment zijn we deze opbrengsten aan het vertalen in mogelijkheden/tools om het zogenoemde balletje te laten rollen onafhankelijk van interventies.

Meer details volgen wanneer beschikbaar. Wil je meer weten? Neem vooral contact op.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.