Tweede editie Generatietheater

Met het generatietheater zien we hoe open interactie tussen verschillende generaties productieve werkchemie kan opleveren. Bekijk de aftermovie van het generatietheater op 10 mei 2022.

Tweede editie Generatietheater: 26 september

Met het generatietheater zien we hoe open interactie tussen verschillende generaties productieve werkchemie kan opleveren. Meld je aan voor de tweede editie van het Generatietheater op maandag 26 september 2022.

Video: Aftermovie Generatietheater

Met het generatietheater zien we hoe open interactie tussen verschillende generaties productieve werkchemie kan opleveren. Bekijk de aftermovie van het generatietheater op 10 mei 2022.

Generatiemanagement; Waarom verandering zo moeilijk kan zijn

Al een tijdje zijn projectleider Nicole Otten en generatiedeskundige Aart Bontekoning bezig met het op de kaart zetten van generatiemanagement bij de ouderenzorgorganisaties. Toch blijkt verandering op het gebied van generatiemanagement lastig door te voeren. We spreken met Nicole en Aart over de voortgang van het project en de obstakels die ze ervaren.

Negen gezonde sociale injecties

Rapport generatieonderzoek; met groepen uit de werkende generaties is onderzocht wat de meeste werkenergie opwekt en wat de meeste werkenergie wegneemt.

Nieuwe datum: Generatietheater

Speels, hilarisch, aangrijpend en verhelderend; met het generatietheater zien we hoe open interactie tussen verschillende generaties productieve werkchemie kan opleveren.

Bekijk hier de webinar over generatiemanagement

Behoud van personeel is cruciaal om goede zorg te kunnen blijven leveren, nu maar zeker in de toekomst. Dat vraagt om anders denken, anders doen. Daarom zijn we vanuit het samenwerkingsverband vanuit de VVT Noord- en Midden Limburg een onderzoek gestart met generatiemanagement. Bekijk hier de webinar tijdens de Slimme Zorg Estafette.

Voortijdig vertrek medewerkers voorkomen met ‘onboarding’

Maar liefst één derde van de nieuw instromende medewerkers in een organisatie weet binnen een week of hij/zij voor een langere tijd wil blijven. Met een goed ‘onboarding proces’ zorg je voor een warm welkom én draag je bij aan personeelsbehoud door het voorkomen van voortijdig vertrek en vroeg verzuim. Een direct effect op de kosten dus.

Factsheet Actielijn Behoud

In april 2020 startten we met het opstellen van een opzet voor de actielijn ‘behoud’. In november 2021 volgde het eerste factsheet met de eerste bevindingen.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.