Factsheet Actielijn Behoud

Goed werkgeverschap is een belangrijk thema binnen ZorgConnect. Onze aangesloten organisaties zijn continu bezig met de vraag “Hoe kunnen we uitvoering geven aan goed werkgeverschap en een aantrekkelijk werkklimaat?”. Dit met als doel het zorgen voor tevreden personeel dat graag blijft!

In april 2020 zijn we gestart met het opstellen van een opzet voor de actielijn ‘behoud’. Er zijn toen drie fases geformuleerd:

De inventarisatiefase

Deze fase stond in het teken van deskresearch.

De planfase

Hier werd het vervolg bepaald en is er gestart met twee projecten: Onboarding & Generatiemanagement.

En de realisatiefase

  • Sinds januari 2021 participeren 5 organisaties in het project onboarding (Vincent de Paul, La Providence, De Zorggroep, Land van Horne en Proteion).
  • In het project generatiemanagement wordt aan de hand van onderzoeksvragen  door Aart Bontekoning onderzoek gedaan naar vraagstukken in de organisaties. In iedere zorgorganisatie wordt met alle (3, 4 of 5) werkende generaties, 9 deelnemers per generatie, in sessies van 1,5 uur onderzocht wat het werk wel en niet aantrekkelijk maakt en waar ze wel en geen werkenergie van krijgen. 

Met regelmaat evalueren we onze projecten, we vatten onze bevindingen samen in factsheets. Bekijk via de knop hieronder de factsheet ‘Actielijn Behoud’ van augustus 2021 waar we verder ingaan op de drie bovengenoemde fases en de twee projecten.*

* In de factsheet staat vermeld dat in november 2021 het generatietheater plaats zou vinden. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen hebben we dit helaas moeten annuleren. We hopen dit in het voorjaar van 2022 te kunnen organiseren. 

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.