Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Video: Aftermovie Generatietheater

In het najaar van 2021 stond hij al gepland; het Generatietheater. Helaas moesten we het toen, wegens aangescherpte coronamaatregelen cancelen. Op 10 mei 2022 vond het dan echt plaats.

Het Generatietheater was een groot succes. Medewerkers van de bij ZorgConnect aangesloten ouderenzorgorganisaties mochten de voorstelling bijwonen en werden geïnspireerd door de herkenbare scènes.

Op een speelse manier hebben zij gezien en ervaren hoe je generatiediversiteit kunt benutten. Hilarische, soms tenenkrommende en aangrijpende scenes worden afgewisseld met korte intro’s over generaties. Met een moderator, acteurs, dr. Aart Bontekoning en interactie met de zaal zaten we heel dicht op de dagelijkse praktijk. Humor hield het luchtig, maar met de inhoud en de scenes kwam het soms ‘eng dichtbij’.

Met het generatietheater konden we zien hoe een open interactie tussen de verschillende generaties productieve werkchemie kan opleveren. Het tegenovergestelde hebben we ook ervaren. 

Bekijk hier de aftermovie

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.