Fieldlabs pop-up tour

De eerste maanden van dit jaar heeft een vijftal pop-up events plaatsgevonden vanuit ZorgConnect. De organisaties Land van Horne, Proteion, De Zorggroep, Beek en Bos en Sint Jozef hebben de pop-up tent met allerlei technologie én studenten van Gilde Opleidingen op bezoek gehad.

Vanuit interviews en gesprekken met zorgprofessionals kwam naar voren dat zorgprofessionals wel willen werken met zorgtechnologie, maar dat het nog erg onduidelijk is wat er eigenlijk allemaal is, hoe het werkt en wat de organisaties in de regio al doen. Tegelijkertijd zorgen de hoge werkdruk en corona ervoor dat reisafstanden lastig af te leggen zijn. ‘Even’ naar het Living Lab in Roermond of een andere plek vol zorgtechnologie valt daardoor al snel af. En dat deed ons besluiten om de informatie en technologie naar de zorgprofessional toe te laten komen.

De pop-up tour gaat langs locaties van zorgorganisaties, met een opvallende tent vol zorgtechnologie en enthousiaste studenten van Gilde Opleidingen die bezoekers van de nodige informatie kunnen voorzien. Zo leren zorgprofessionals over wat er kan en zien en spreken de studenten medewerkers in de praktijk. Een win-win situatie dus!

Positieve reacties

Na een bezoek aan de pop-up tour kunnen bezoekers een evaluatieformulier invullen. We wilden namelijk graag weten of het idee van de pop-up tour aanslaat, of we door moeten gaan én zo ja, wat we kunnen verbeteren. Er kwamen alleen maar positieve reacties binnen. Professionals zijn blij de technologie vast te kunnen houden en er informatie over te krijgen. De opmerking die door de bezoekers dan ook meerdere keren werd gemaakt : ‘ga hier mee door!’.

En dat gaan we doen. In het najaar van 2022 wordt er weer een tour opgezet. Én we nemen dan ook de online uitleenservice mee. Dan kun jij direct zien hoe het werkt én een product lenen. We gaan dan weer langs een aantal locaties van de zorgorganisaties die aangesloten zijn bij ZorgConnect. Iedereen binnen ZorgConnect is welkom. Dus is er een pop-up event bij een locatie van een andere organisatie dan jij werkt? Geen probleem, jij bent welkom!  We maken zo snel mogelijk, hier op deze website, de planning bekend.

Cijfers

Aantal mensen bereikt*
Land van Horne ± 70 bezoekers
Proteion ± 25 bezoekers
De Zorggroep ± 25 bezoekers
Beek en Bos ± 50 bezoekers
Sint Jozef Wonen en Zorg ± 40 bezoekers
Totaal ± 210 bezoekers

*Niet alleen zorgprofessionals, ook bewoners en familieleden kwamen langs.

Tevredenheid
Hoe tevreden ben je over de pop-up tour? 4,4 uit 5
Hoe tevreden ben je over de pop-up tour? 4,8 uit 5
Hoe relevant is dit voor uw werk? 4,4 uit 5

Tips?

Heb jij ons al eens bezocht tijdens de pop-up tour en heb je nog tips voor ons? Laat het ons weten door een mail te sturen naar fieldlabs@zorgconnectlimburg.nl.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.