Nieuws

Alle
Behoud
Gespecialiseerde Zorg
Gezond Plannen & Roosteren
Innovatie
Leerklimaat & Praktijkbegeleiding
Medische Dienstverlening
Wet Zorg & Dwang
VVT Capaciteit
experiment beek en bos ict en health
Experiment bij Beek en Bos met de slimme bril in magazine ICT & Health
In het zorgcentrum Beek en Bos is er van oktober 2022 tot december 2022 geëxperimenteerd met de inzet van de slimme bril. Het experiment richtte zich op...
happy-nurse-holding-laughing-elderly-man-hand-wheelchair-garden-nursing-home
Samenwerking met Sint Jozef: een begrip in Meijel en omstreken
ZorgConnect is een collectief van zeven samenwerkende ouderenorganisaties met als doel om ouderenzorg, met zijn uitdagingen op onder andere het gebied...
Kimroufs_zorggroep_extrabewerking_
Met De Zorggroep komt ZorgConnect verder dan alleen
ZorgConnect is een collectief van zeven samenwerkende ouderenorganisaties met als doel om ouderenzorg, met zijn uitdagingen op onder andere het gebied...
rocket-launch-start-success-introduce
Aftrapbijeenkomst pilot "Wet Zorg en Dwang in de eerstelijnszorg" - Horst aan de Maas
We starten een pilot met zorgorganisaties in de gemeente Horst aan de Maas met als doel de Wzd werkbaar en uitvoerbaar in te bedden in de bestaande werkwijzen....
ZORGGROEP008
Het opbouwen van een kennisinfrastructuur voor LVHC-doelgroepen
Hoe een netwerk van hoogspecialistische kennis en zorg kan bijdragen aan een betere behandeling en welzijn van D-zep en andere LVHC-doelgroepen.
positieve beoordeling visitatiecommissie
Positieve beoordeling voor IEP Venray (De Zorggroep)
Op maandag 10 juli vond een visitatie op het IEP* in Venray plaats. De expertise van De Zorggroep op het gebied van dementie met zeer ernstig probleemgedrag...
ZORGGROEP008
Huntington; meer en betere zorg, kennis en expertise in de regio
Land van Horne heeft als regionaal expertisecentrum (REC) Huntington de rol en verantwoordelijkheid om kennis en expertise over de ziekte van Huntington...
DSC_1830
Terugblik op enerverende lezingen Wet Zorg en Dwang
Terugblik en sfeerverslag van lezingen op dinsdag 30 mei over Rationeel voorschrijven van psychofarmaca en psychosociale interventies in relatie tot de...
Nanette Welten en Yvonne Moonemans
Duurzame oplossingen rondom innovatie; met focus op zorgzwaarte, plannen en roosteren
We spreken met Nanette Welten, manager wonen bij De Zorggroep, en Yvonne Moonemans, innovatiemanager bij De Zorggroep, over de pilot naar de werkwijze...
Toon meer

ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg

Om goede ouderenzorg ook de komende jaren te blijven garanderen hebben wij, de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg, de handen ineengeslagen. Om te anticiperen op de huidige ontwikkelingen moeten we namelijk samenwerken. Ons doel is om gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.