Factsheets Actielijn Innovatie

De arbeidsmarkt staat op spanning. Ook in de zorg is deze spanning voelbaar, waardoor er bijvoorbeeld problemen ontstaan in de doorstroom van cliënten. Om de problemen op te lossen, zullen wij met innovaties moeten komen. Door slimme oplossingen te bedenken en techniek te verbinden aan het bieden van goede zorg creëren wij meer efficiëntie in de ouderenzorg.

Met regelmaat evalueren we onze projecten, we vatten onze bevindingen samen in factsheets. Voor de actielijn Innovatie zijn in de afgelopen periode drie factsheets gepubliceerd:

Factsheet De Slimme Bril (aug 2021)

De slimme bril helpt zorgprofessionals om op afstand met een collega mee te kijken. In vergelijking met beeldbellen met een mobiele telefoon kan de zorgprofessional zijn handen vrijhouden voor verpleegkundige handelingen. Doordat de slimme bril beschikt over speciale software kan de collega op afstand extra aanwijzingen geven.

In het factsheet ‘De Slimme Bril’ lees je onder andere welke lessen we tot nu toe hebben geleerd, zoals:

“Bij de introductie van de slimme bril dienen de zorgprofessionals de ruimte in beschikbare tijd, voldoende deskundige ondersteuning en begeleiding te ervaren. Het gebrek van één van deze randvoorwaarden zal de energie wegnemen die initieel wordt vrijgemaakt bij een eerste kennismaking met de slimme bril.”

Factsheet Digitaal Vaardig (sept 2021)

De afgelopen periode hebben medewerkers vanuit drie zorgorganisaties een “zelfscan” uitgevoerd. Met deze zelfscan krijgt de medewerker en de digicoach een beeld van de vaardigheden op het gebied van kennis, handelingen en programma’s die nodig zijn om basale digitale werkzaamheden efficiënt te kunnen uitvoeren. Op basis van de scores uit de zelfscan begeleidt de digicoach de medewerker in de digitale ontwikkeling. Er zijn bij de drie deelnemende organisaties vijf digicoaches opgeleid. Een digicoach is een medewerker die de taak heeft om collega’s te ondersteunen in het vergroten van hun digitale vaardigheden.

In het factsheet ‘Digitaal Vaardig’ lees je onder andere wat er in de afgelopen periode is opgevallen, zoals:

“Het gebruik van mobiele apparaten scoort bij alle groepen bijzonder hoog – 206 medewerkers scoren samen een 8,5.”

Factsheet Fieldlabs (aug 2021)

Onder de noemer ‘Fieldlabs’ is een online platform opgetuigd waarop we samenwerken op het gebied van innovatie en kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen. Tevens kunnen via dit platform (innovatieve) producten worden geleend en gereviewd. Zo verzamelen we met elkaar informatie over wat wel en niet werkt.

In het factsheet ‘Fieldlabs’ wordt verder ingegaan op de Innovatieroute, Innovatieambassadeurs, Marktverkenning en de Innovatiebehoefte. Zowel de resultaten tot nu toe als het vervolg komen aan bod. 

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.