‘Onboarding’ bij Zorg aan Zet

Het is belangrijk om nieuwe medewerkers in je organisatie gastvrij te ontvangen zodat ze zich er snel thuis voelen en graag willen blijven. Een warm welkom kan voortijdig vertrek een verzuim voorkomen; onboarden noemen we dat. Maar hoe richt je nu zo’n onboardingsproces goed in?

De deelnemende organisaties van ZorgConnect hebben onboarding inmiddels op de agenda staan. Binnen het thema Behoud is namelijk de Masterclass Onboarding in het leven geroepen. Ook Zorg aan Zet, dat diensten aanbiedt omtrent arbeidsmarktvraagstukken in de Limburgse zorg- en welzijnssector, houdt zich bezig met onboarding.

Samen met Rens de Boer (Regioteam Werken in de Zorg, Ministerie van VWS) heeft Zorg aan Zet een projectaanpak ontwikkeld, bestaande uit zeven stappen die je in kunt zetten om je eigen onboardingsproces te verbeteren en/of te verrijken, inclusief concrete interventies. Daarnaast kunnen organisaties via Zorg aan Zet deelnemen aan het Lerend Netwerk dat ze faciliteert om van elkaar te leren en best practices te delen.

Digitaal inloopuurtje
Het Lerend Netwerk is gedurende een heel jaar ingepland. De zeven stappen van de projectaanpak worden tijdens dit jaar doorgelopen. Door het delen van ervaringen (best practices) kan het voor organisaties die al verder zijn in het onboardingsproces deelname ook zeker nuttig zijn. Maandelijks organiseert Zorg aan Zet een digitaal inloopuurtje; tijdens dit uurtje kan er, zonder agenda, gespard worden. Deelnemers kunnen twijfels delen, vragen aan elkaar stellen, elkaar inspireren en samen de vaart erin houden.

Doe jij mee?
Je kunt aansluiten bij het Lerend Netwerken Onboarding bij Zorg aan Zet. Zo kun je samen met andere zorg- en welzijnsorganisaties je onboardingsproces (nog beter) inrichten! Deelname is gratis, de enige investering is tijd. Daar krijg je veel voor terug: een betere onboarding, inspiratie van de andere organisaties, hulp vanuit Zorg aan Zet en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en input vanuit andere provincies.

Over ZorgConnect Limburg
ZorgConnect Limburg is een uniek samenwerkingsverband van zeven Noord- en Midden-Limburgse Ouderenzorg organisaties. Doel is goede ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg te blijven garanderen. Binnen ZorgConnect Limburg zijn vijf projecten ontwikkeld: Innovatie, Behoud, Specialist Ouderengeneeskunde, Gezond Plannen & Roosteren en Leerklimaat & Praktijkbegeleiding. De aangesloten zorgorganisaties zijn: De Zorggroep, Proteion, Land van Horne, Vincent Depaul, Beek&Bos, Sint Jozef en La Providence.

Voor alle projecten binnen het thema Behoud kun je contact opnemen met Nicole Otten.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.