Jaarcongres HRM in de zorg

Al 15 jaar is hét jaarcongres voor en door HR-, bestuur/directie, zorg- en lijnmanagers werkzaam in de care en cure; Het Jaarcongres HRM in de zorg.

Deze dag dient ervoor om op de hoogte te komen van de actuele veranderingen van de arbeidsmarkt, het HR-beleid, de toekomst van HRM in de zorg en wat dit voor jou of jouw organisatie kan betekenen.

Deze dag zijn er meerdere sprekers aan het woord. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

  • In dialoog met de zorgorganisatie TanteLouise over de belangrijkste HR ontwikkelingen en uitdagingen;
  • Een debat over vernieuwend werken in tijden van crisis en krapte;
  • En een debat over reflectie van vernieuwing, innovatie en change in de zorg als koploper.

Tot slot komen we op adem. Op adem komen is een sneak-peek naar de theatershow ADEM. Ook Suzanne Hanssen en Marcel Haverkamp komen aan het woord, zij gaan het hebben over datagedreven HR beleid: ‘Je moet gewoon starten’. Suzanne is projectleider van de actielijn ‘Gezond plannen en roosteren’ bij ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg. Samen met Marcel, senior consultant bij PFZW Datadiensten, gaat ze dieper in op de veranderingen in de zorgsector; er zijn steeds minder nieuwe medewerkers beschikbaar en door vergrijzing stromen veel professionals uit. Ook switchen zorgprofessionals vaker naar een beroep buiten de zorg. Mede daarom hebben zeven Noord-Limburgse ouderenzorgorganisaties zich, onder de noemer ZorgConnect, samengepakt en werken ze samen op strategisch HR-niveau.

Suzanne en Marcel vertellen de andere professionals over het ontstaan en de doelstellingen van ZorgConnect. Hoe we kennis delen, data gebruiken en hoe scenario-denken hierin centraal staat. Middels een praktijkcase laten ze zien hoe wij hier uitvoering aan geven en hoe uniek onze regionale samenwerking hierin is.

Het Jaarcongres HRM in de zorg vindt dit jaar plaats op dinsdag 21 september. van 9:00 tot 17:30 in het Congrescentrum in ’s-Hertogenbosch.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.