Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Triage app; bewust blijven van (innovatieve) ontwikkelingen

Het inschatten van een zorgbehoefte en met name de urgentie van de zorgbehoefte noemen ze triage. In de ouderenzorg is het triëren binnen acute situatie geen dagelijks werk. De focus ligt voornamelijk op het bieden van goede dagdagelijkse zorg om het de ouderen zo aangenaam mogelijk te maken. Echter wordt er van de zorgprofessional wel verwacht dat er in acute situaties op een goede en adequate manier gehandeld wordt. Om de medewerkers in de ouderenzorg in hun kracht te zetten geeft Tamara Franssen triagetrainingen.

Tamara: “Omdat vaak vanuit paniek gehandeld wordt wilde ik daar graag iets in betekenen. Door de zorgmedewerkers specifieke methodes aan te leren kunnen ze een goede eerste inschatting maken van de zorgvraag. Maar ook goede communicatie speelt een belangrijke rol, het is essentieel om de juiste vragen te stellen. Ook komt het wel eens voor dat de patiënt niet goed meewerkt of in paniek raakt, dan komen goede communicatieve vaardigheden goed van pas.”

Triagetraining bij Sint Jozef wonen en zorg
Judith Mennen is team coördinator bij Sint Jozef wonen en zorg in Meijel. Zij volgde de training van Tamara; “een verhelderende training waar ik veel aan heb gehad” zegt ze daarover. Het doel van de training was het leren omgaan met de triage-app.

Judith: “We oefenden op en met elkaar, hierdoor werden we veel bewuster van wat deze app voor onze werkwijze kan betekenen.”

Nu is het zaak bewustwording te creëren voor de meerwaarde en het daadwerkelijke gebruik van de app binnen Sint Jozef wonen en zorg, maar ook bij andere (ouderenzorg)organisaties. Judith werkt daarom aan een interne doorvertaling, maar ze zoekt ook de samenwerking op met andere (kleine) zorgorganisaties om de kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

“We hebben uiteindelijk dezelfde behoefte, dan kunnen we ook het beste samenwerken.” Besluit Judith.

Voor de toekomst vindt Judith het belangrijk dat de medewerkers van Sint Jozef wonen en zorg bewust zijn en blijven van (innovatieve en technische) ontwikkelingen die zij in kunnen zetten om hun werk makkelijker te maken en de zorg te verbeteren.

Handelen vanuit kennis, niet vanuit paniek
De triage training bestaat uit bestaande methodieken in combinatie met het gebruik van een speciale triage website; verpleegkundigetriage.nl. Lees er meer over in dit artikel dat we erover schreven en waarvoor we trainster Tamara Franssen interviewden.

Over ZorgConnect Limburg
ZorgConnect Limburg is een uniek samenwerkingsverband van zeven Noord- en Midden-Limburgse Ouderenzorgorganisaties. Doel is goede ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg te blijven garanderen.  Binnen ZorgConnect Limburg zijn vijf projecten ontwikkeld: Innovatie, Behoud, Specialist Ouderengeneeskunde, Roosteren en plannen en Leerklimaat en Praktijkbegeleiding. De aangesloten zorgorganisaties zijn: De Zorggroep, Proteion, Land van Horne, Vincent Depaul, Beek&Bos, Sint Jozef en La Providence.

Judith Mennen - Team coördinator Sint Jozef wonen en zorg

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.