Handelen vanuit kennis, niet vanuit paniek

Samenwerken om in de toekomst goede ouderenzorg te blijven bieden; daar zijn de ouderenzorgorganisaties aangesloten bij ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg iedere dag mee bezig. Eén van de doelstellingen die zij zich gesteld hebben met deze samenwerking is ervoor zorgen dat de basiskennis bij zorgverleners up-to-date is en blijft.

Tamara Franssen is docent verpleegkunde bij Gilde Opleidingen én biedt triagetrainingen aan voor zorgprofessionals. Door haar jarenlange ervaring als onder andere centralist en coördinator op de 112-meldkamer weet ze rustig te blijven in situaties waar snel en vakkundig gehandeld moet worden. Dat dit uitdagende werk haar op het lijf was geschreven was al snel duidelijk.

“Na een dagje stagelopen bij de meldkamer was ik verkocht. Het is zo’n dynamisch vak en je kunt er als verpleegkundige veel betekenen. zegt Franssen.

Deze ervaring zet ze nu in om verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg te helpen om in zulke situaties niet vanuit paniek, maar juist vanuit methodiek te handelen.

Franssen: “Na twaalf jaar met veel plezier als verpleegkundige in het ziekenhuis te hebben gewerkt, heb ik dertien jaar als centralist en coördinator op de 112-meldkamer gewerkt. Het belangrijkste dat ik daar geleerd heb is dat je op basis van methodisch werken een goede inschatting kunt maken in de zorgbehoefte, zonder dat je de zorgvrager fysiek ziet. Omdat ik mijn kennis en ervaring die ik heb graag wilde delen, heb ik de overstap gemaakt naar het beroepsonderwijs waar ik docent verpleegkunde en verzorgende IG bij Gilde Opleidingen ben.”

Triage in de ouderenzorg
Het inschatten van een zorgbehoefte en met name de urgentie van de zorgbehoefte noemen ze triage. In de ouderenzorg is het triëren binnen acute situatie geen dagelijks werk. De focus ligt voornamelijk op het bieden van goede dagdagelijkse zorg om het de ouderen zo aangenaam mogelijk te maken. Echter wordt er van de zorgprofessional wel verwacht dat er in acute situaties op een goede en adequate manier gehandeld wordt. Om de medewerkers in de ouderenzorg in hun kracht te zetten geeft Tamara triagetrainingen.

“Omdat vaak vanuit paniek gehandeld wordt wilde ik daar graag iets in betekenen. Door de zorgmedewerkers specifieke methodes aan te leren kunnen ze een goede eerste inschatting maken van de zorgvraag. Maar ook goede communicatie speelt een belangrijke rol, het is essentieel om de juiste vragen te stellen. Ook komt het wel eens voor dat de patiënt niet goed meewerkt of in paniek raakt, dan komen goede communicatieve vaardigheden goed van pas.”

De training bestaat uit bestaande methodieken in combinatie met het gebruik van een speciale triage website; verpleegkundigetriage.nl. Na de eerste inschatting kan die website de zorgverlener verder helpen. Tijdens de training, die één dagdeel duurt, krijgt de cursist handvatten om vanuit methodisch denken te handelen en niet meteen in paniekmodus te gaan. Het belangrijkste doel hierbij is dat men leert observeren. Het eerste deel van de training legt daarom de focus op triage zonder apparatuur; snel een beeld vormen van de situatie door waarneming. Methodieken die je hiervoor kunt gebruiken zijn bijvoorbeeld de ABCDE-methodiek en de FAST-test (Face, Arm, Speech, Time) voor het herkennen van een beroerte. Na de initiële triage kan de professional zich wenden tot de speciale verpleegkundige triage website. Deze helpt om de juiste vervolgvragen te stellen en de juiste stappen te zetten om zo de zorgvrager zo goed mogelijk te helpen. Ook geeft de triage website het aan als je hulp moet inschakelen van een andere professional, zoals een Specialist Ouderengeneeskunde.

Bijhouden
Triage is niet eenvoudig en het is belangrijk dat je je triage-vaardigheden bijhoudt. Vooral voor verpleegkundigen die niet dagelijks triage hoeven toe te passen, zoals in de ouderenzorg. Van deze professionals wordt echter wel verwacht dat ze up-to-date blijven van de benodigde kennis voor de momenten dat ze er een beroep op moeten doen. Daarom is interne én externe training noodzakelijk. Voor het volgen van de training ontvangen de deelnemers een certificaat en (V&VN) accreditatie.  

Meerwaarde voor zowel zorgverlener áls -ontvanger
De training is heel praktijk gericht, dat maakt dat het erg levendig is. Ook bestaan de trainingsgroepen uit medewerkers van verschillende zorgorganisaties, zo kun je ook van elkaar leren. Het is voor een verpleegkundige of verzorgende een verdieping én een verrijking binnen hun eigen vak; een grote meerwaarde voor zowel de zorgverlener als de zorgontvanger.

Meer weten over deze training? Neem dan contact met ons op.

Over ZorgConnect Limburg
ZorgConnect Limburg is een uniek samenwerkingsverband van zeven Noord- en Midden-Limburgse Ouderenzorgorganisaties. Doel is goede ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg te blijven garanderen.  Binnen ZorgConnect Limburg zijn vijf projecten ontwikkeld: Innovatie, Behoud, Specialist Ouderengeneeskunde, Roosteren en plannen en Leerklimaat en Praktijkbegeleiding. De aangesloten zorgorganisaties zijn: De Zorggroep, Proteion, Land van Horne, Vincent Depaul, Beek&Bos, Sint Jozef en La Providence.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.