Leerfestivals: voor werkbegeleiders & opleiders

Uniek! Werkbegeleiders van zeven verschillende organisaties komen tijdens twee leerfestivals samen om met en van elkaar te leren. Waar men binnen deze organisaties voorheen alles zelf en alleen deed is een grote stap gezet door vraagstukken met elkaar te delen. Want hoe groot of klein je organisatie ook is; iedereen loopt tegen dezelfde uitdagingen aan. Door de samenwerking aan te gaan middels ZorgConnect en in dit geval specifiek de leerfestivals, kunnen ze elkaar inspireren en verder helpen.

Eenzelfde soort leerfestival is ook georganiseerd voor praktijkopleiders en leer- & ontwikkelcoaches van de zeven organisaties. Zij vervullen de rol van trainer tijdens workshops en intervisies, die een onderdeel vormen van de ontwikkelde blended leerlijn voor vakbekwame werkbegeleiders. Het leerfestival vormt een verdiepend onderdeel in aanvulling op de blended leerlijn en heeft daarnaast ook als doel om deelnemers te activeren als ambassadeur van deze nieuwe manier van samenwerken en samen leren.

Pilletje lef

Op 14 en 23 september 2021 (voor werkbegeleiders) en op 12 oktober (voor opleiders) hebben onder begeleiding van Sigrid Smeele (De Droomfabriek; projectleider Leerklimaat en Praktijkbegeleiding ZorgConnect Noord- & Midden Limburg) en Gonneke Togtema (NOBI learning) drie leerfestivals plaatsgevonden. Er waren inhoudelijke workshops, je kon langs de ‘candyshop’ voor een een pilletje lef of plaatsnemen in de ‘Wachtkamer van dokter Hamer’.

Sigrid (rechts):
Bijzonder dat zeven organisaties bij elkaar zijn om samen aan je eigen vaardigheden en aan begeleidingsvraagstukken te werken. De resultaten zijn bijzonder. En we hebben de ambitie om dit jaarlijks te blijven organiseren.”

Gonneke (links):
“We proberen leren leuker te maken. Als je het leuk hebt dan heeft dat ook impact. Er wordt veel uitgewisseld en ze leren van elkaar, dat is het belangrijkste.”

Sfeerimpressie

Bekijk hieronder een videoverslag van het leerfestival voor werkbegeleiders én een van het leerfestival voor trainers van de blended leerlijn. Ontdek hoe beide doelgroepen profiteren van samenwerken -leren en -ontdekken.

Wil je meer weten hoe wij deze vorm inzetten om de beweging verder te activeren in de staande organisaties? Neem vooral contact met ons op. 

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.