Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Kick-off project Generatiemanagement

Maandag 14 juni heeft de officiële aftrap plaatsgevonden van het project ‘Generatiemanagement’. Samen met deskundige Aart Bontekoning en projectleider Nicole Otten hebben afgevaardigden van de deelnemende én samenwerkende organisaties de eerste ervaringen met elkaar gedeeld. Wat voorafging waren namelijk de oriënterende gesprekken om te achterhalen met welke vragen Bontekoning per organisatie aan de slag gaat.

Bontekoning ondersteunt organisaties om de kracht van generatie-diversiteit te benutten. Door middel van dialoogsessies met medewerkers, ondersteuners en MT wordt bepaald wat belangrijk is voor de agenda van de toekomst voor iedere organisatie. De onderwerpen kunnen divers zijn: positieve gezondheid, teamsamenwerking, werkgeluk, werkenergie etc. Door als samenwerkingsverband samen af te trappen én te evalueren kan er geleerd worden van de opgedane ervaringen in iedere organisatie.

Die aftrap vond onlangs, helaas nog digitaal, maar daardoor niet minder energiek, plaats. Voorafgaande aan deze aftrap sprak Bontekoning al met een afgevaardigde van iedere deelnemende organisatie om te bepalen welke vragen zij door middel van het generatiemanagementproject beantwoord willen krijgen. Deze vragen deelden ze gedurende de aftrap met elkaar en daaruit bleek dat, hoewel er nog wat verschillen in nuances lagen, er vooral veel overeenkomsten zijn. Denk daarbij aan vragen als: “Hoe kunnen wij als organisatie aantrekkelijker zijn voor jongeren?” en “Hoe kunnen we deze jongeren behouden?”. Maar ook: “Hoe kunnen we bevorderen dat de senior medewerkers lang gezond blijven en lang kunnen blijven doorwerken?” of “Hoe realiseren we ‘een leven lang leren’?”.

Evelyn Heesen van zorgcentrum Vincent Depaul in Panningen vraagt zich bijvoorbeeld af hoe de verschillende generaties binnen haar organisatie kunnen samenwerken:

“Onze organisatie telt zo’n 95 medewerkers, van alle generaties hebben we mensen in dienst, maar de vergrijzende groep is het grootst. Het is belangrijk om erachter te komen hoe de verhoudingen liggen tussen de verschillende generaties en hoe zij het beste kunnen samenwerken. Daar hebben ze zelf misschien wel ideeën over. We nemen daarom graag alle generaties mee in dit onderzoek met Aart.”

 Cindy Geraets van De Zorggroep voegt daar aan toe:

“Ik herken de punten van de andere collega’s, wij hebben het een tikje anders ingezet. Wij zijn bezig met het thema leiderschap, we willen een aantrekkelijke werkgever zijn waarmee we alle generaties aanspreken. We hebben ons daarbij ten doel gesteld mensen te zoeken met het hart op de juiste plek voor de zorg, een diploma hoeft niet. Leren, groeien en bloeien kan ook binnen onze organisatie.”

Voorzichtige conclusie; hoewel de organisaties echt wel verschillen, vooral in grootte, zijn de uitdagingen op het gebied van (behoud) van personeel overal evenveel aanwezig. Het samen oppakken van dit project en andere projecten binnen ZorgConnect Noord- & Midden Limburg kan daarom alleen maar positief bijdragen aan de algehele toekomst van goede ouderenzorg in deze regio. En ook daarbuiten kan er geleerd worden van de bevindingen die hier en nu gemaakt worden.

Waarom generatiemanagement zo belangrijk is
Generaties zijn horizontale lagen in de cultuur. Wanneer oudere generaties niet open staan voor ‘updates’ (veranderende werkwijzen en beslismethoden) dan gaat er op den duur iets mis. Een organisatie wordt aantrekkelijker voor jongere toestroom wanneer er ruimte is voor vernieuwing en verfrissende ideeën. Dat in combinatie met de ervaring van de oudere generaties is een gouden formule om als organisatie gezond te blijven.

Iedere generatie vormt de nieuwe generatie in de volgende levensfase en brengt updates mee die gedateerde werkwijzen kunnen vervangen. Kijkende vanuit de situatie nu (2021) kunnen we vijf generaties definiëren op basis van updates. Van ‘Protestgeneratie’ (geboren tussen 1940 en 1955) met een natuurlijke wil om te protesteren, democratiseren, vergaderen en transformeren tot de Millennials (geboren tussen 1985 en 2000) die meer focussen op de mens, persoonlijke ontwikkeling en handelingsvrijheid. Zet ze samen in een vergaderruimte en er kan nog wel eens iets botsen, tenzij je ze motiveert en inspireert om van elkaar te leren. De afbeelding hieronder geeft de verschillende generaties en hun updates duidelijk weer.

Rene Bertrams (Proteion Thuiszorg):

“Ook wij gaan aan de slag met interviews met medewerkers uit alle generaties, inclusief de protestgeneratie. Ik ben zelf de jongste uit het gezin, mijn oudste broer is van de rasechte protestgeneratie. Ik herken deze beschrijvingen heel goed, erg leuk om dit zo te kunnen vergelijken.”

Bewustwording van nog niet benutte mogelijkheden.
De essentie van wat de organisaties gaan doen in de volgende stap binnen het project generatiemanagement is het in kaart brengen waar men (medewerkers) energie van krijgt.
Door samen te onderzoeken wat de meeste werkenergie wegneemt en wat de meeste werkenergie opwekt bij alle generaties, ontstaat er een beeld van de bewegingen die nodig zijn om de organisatie waar zij werken aantrekkelijker te maken en langer doorwerken te bevorderen.

Respectievelijk gaat het dan om:
1. Bewust worden van wat gedateerde sociale processen zijn c.q. wat aan een update toe is.
2. De (verborgen) update potentie van de verschillende generaties te benutten.
3. Updaten ondersteunen vanuit HR, leidinggevers, bestuurders, maar ook tijdens het samenwerken door medewerkers van de verschillende generaties met elkaar.

Dit doen ze door middel van onderzoek sessies van 1,5 uur met groepen van 7 tot 9 medewerkers per generatie. Deelnemers worden o.a. gevraagd een top 6 te maken van energiegevers binnen hun werk.

“De rijke ervaring van senior medewerkers is net zo belangrijk als de sociale vernieuwingen vanuit de jongste.” – Aart Bontekoning

Over ZorgConnect Limburg
ZorgConnect Limburg is een uniek samenwerkingsverband van zeven Noord- en Midden-Limburgse Ouderenzorgorganisaties. Doel is goede ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg te blijven garanderen.  Binnen ZorgConnect Limburg zijn vijf projecten ontwikkeld: Innovatie, Behoud, Specialist Ouderengeneeskunde, Roosteren en plannen en Leerklimaat en Praktijkbegeleiding. De aangesloten zorgorganisaties zijn: De Zorggroep, Proteion, Land van Horne, Vincent Depaul, Beek&Bos, Sint Jozef en La Providence.

Voor alle projecten rondom Behoud kunt u contact opnemen met Nicole.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.