• Home
  • Digitale lunchsessie: Digitaal Vaardig in Noord- en Midden-Limburg

Evenement: Digitale lunchsessie

21 juni 2021 van 12.00 tot 13.00 uur

Digitaal Vaardig in Noord- en Midden-Limburg

Geleerde lessen uit de pilotfase en een blik op de implementatie

Meld je aan

Door uw email achter te laten op het aanmeldformulier, kunnen we u in de week voorafgaande aan de lunchsessie een link sturen naar de digitale omgeving.

Digitale Vaardigheden

Digitale Vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van de innovatieagenda van regio Noord- en Midden-Limburg. Technologische toepassingen in de zorg nemen steeds sneller toe en daarom is het belangrijk dat zorgprofessionals beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. In september 2020 t/m mei 2021 voerden de ouderenzorgorganisaties in de regio pilots uit om de digitale vaardigheden te vergroten onder de zorgprofessionals. De pilots leidden tot mooie geleerde lessen voor het uitvoeren van een pilot en heeft de basis gelegd voor de verdere implementatie. We delen graag onze bevindingen zodat we van elkaar kunnen leren. 

Lunchsessie
Op 21 juni van 12.00 uur tot 13.00 uur organiseert ZorgConnect Limburg de digitale lunchsessie: Digitale Vaardigheden – Geleerde lessen uit de pilotfase en een blik op de implementatie. Bent u zelf bezig met digitale vaardigheden, wilt u gaan starten of bent u op een andere wijze geïnteresseerd in dit thema, dan bent u van harte welkom. Aanmelden kan middels bijgaand formulier.

Programma

  • Wat is ZorgConnect Limburg?
  • Opzet project digitale vaardigheden
  • Projectleiders over de geleerde lessen uit de pilotfase
  • De presentatie van het implementatieplan digivaardig
  • Leren en inspireren

We zien uit naar uw komst!
Het belang van digitale vaardigheden stipt Suzanne Verheijden van Buro Strakz graag nog even aan:

Projecten Innovatie

De actielijn innovatie bestaat uit een drietal projecten.
Al deze projecten dragen bij aan het creëren van meer efficiëntie in de ouderenzorg en het verbeteren van het leerklimaat

  • Innovatie ·

Fieldlabs innovatieroute

Fieldlabs is een innovatienetwerk waarin zorgorganisaties in de regio Noord- en Midden-Limburg van elkaar kunnen leren én samen innovatieve oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Het netwerk volgt binnen Fieldlabs de innovatieroute; een stappenplan om gezamenlijk te kunnen innoveren.
Alle projecten zijn geladen
Geen projecten om te laden

ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg

Om goede ouderenzorg ook de komende jaren te blijven garanderen hebben wij, de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg, de handen ineengeslagen. Om te anticiperen op de huidige ontwikkelingen moeten we namelijk samenwerken. Ons doel is om gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.