• Home
  • Digitale lunchsessie: Digitaal Vaardig in Noord- en Midden-Limburg

Evenement: Digitale lunchsessie

21 juni 2021 van 12.00 tot 13.00 uur

Digitaal Vaardig in Noord- en Midden-Limburg

Geleerde lessen uit de pilotfase en een blik op de implementatie

Meld je aan

Door uw email achter te laten op het aanmeldformulier, kunnen we u in de week voorafgaande aan de lunchsessie een link sturen naar de digitale omgeving.

Digitale Vaardigheden

Digitale Vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van de innovatieagenda van regio Noord- en Midden-Limburg. Technologische toepassingen in de zorg nemen steeds sneller toe en daarom is het belangrijk dat zorgprofessionals beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. In september 2020 t/m mei 2021 voerden de ouderenzorgorganisaties in de regio pilots uit om de digitale vaardigheden te vergroten onder de zorgprofessionals. De pilots leidden tot mooie geleerde lessen voor het uitvoeren van een pilot en heeft de basis gelegd voor de verdere implementatie. We delen graag onze bevindingen zodat we van elkaar kunnen leren. 

Lunchsessie
Op 21 juni van 12.00 uur tot 13.00 uur organiseert ZorgConnect Limburg de digitale lunchsessie: Digitale Vaardigheden – Geleerde lessen uit de pilotfase en een blik op de implementatie. Bent u zelf bezig met digitale vaardigheden, wilt u gaan starten of bent u op een andere wijze geïnteresseerd in dit thema, dan bent u van harte welkom. Aanmelden kan middels bijgaand formulier.

Programma

  • Wat is ZorgConnect Limburg?
  • Opzet project digitale vaardigheden
  • Projectleiders over de geleerde lessen uit de pilotfase
  • De presentatie van het implementatieplan digivaardig
  • Leren en inspireren

We zien uit naar uw komst!
Het belang van digitale vaardigheden stipt Suzanne Verheijden van Buro Strakz graag nog even aan:

Projecten Innovatie

De actielijn innovatie bestaat uit een drietal projecten.
Al deze projecten dragen bij aan het creëren van meer efficiëntie in de ouderenzorg en het verbeteren van het leerklimaat

  • Innovatie ·

VR Bieb

Door middel van Virtual Reality (VR) en 360° video’s kunnen lastige beroepssituaties worden gesimuleerd. Hierdoor kan de gebruiker zich op een veilige manier voorbereiden op het toepassen van (nieuwe) competenties in de beroepspraktijk.
  • Innovatie ·

Fieldlabs innovatieroute

Fieldlabs is een innovatienetwerk waarin zorgorganisaties in de regio Noord- en Midden-Limburg van elkaar kunnen leren én samen innovatieve oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Het netwerk volgt binnen Fieldlabs de innovatieroute; een stappenplan om gezamenlijk te kunnen innoveren.
Alle projecten zijn geladen
Geen projecten om te laden

ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg

Om goede ouderenzorg ook de komende jaren te blijven garanderen hebben wij, de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg, de handen ineengeslagen. Om te anticiperen op de huidige ontwikkelingen moeten we namelijk samenwerken. Ons doel is om gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.