Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Vlog V: Linda Berghs en Andy Vrolijkx vertellen over hun rol als innovatieambassadeur

Binnen project Fieldlabs is een belangrijke rol weggelegd voor de “innovatieambassadeurs”. De innovatieambassadeur is een medewerker die in het primaire proces van de organisaties werkt of daar nauw bij betrokken is.

Vier innovatieambassadeurs (werkzaam bij De Zorggroep, Proteion en Land van Horne) hebben onlangs de cursus tot innovatieambassadeur gevolgd en succesvol afgesloten bij Gilde opleidingen. Tijdens deze cursus hebben de innovatieambassadeurs kennis opgedaan en tools ontvangen om hun rol in de praktijk goed te kunnen uitvoeren.

De innovatieambassadeurs zullen o.a. een rol gaan vervullen bij de implementatie van het online platform, de pop-up tour en de begeleiding van teams bij experimenten en pilots. Het online platform bestaat uit een uitleenservice waar professionals innovaties kunnen “lenen”. Daarnaast worden op het online platform resultaten en ervaringen gedeeld over experimenten en pilots.

Middels enkele vlogs stellen zij zichzelf voor en vertellen ze meer over hun werkzaamheden. Deze week de vlog van Linda Berghs, ergotherapeute, en Andy Vrolijkx, eerst verantwoordelijke verzorgende, beiden innovatieambassadeur bij Proteion.

Andy: “We zijn al actief aan de slag gegaan en komen binnenkort met meer nieuwe updates. We vertellen meer over de onderwerpen binnen Fieldlabs en we nemen jullie een dag mee in de rol van een innovatieambassadeur.”

Linda: “We zorgen ervoor dat de informatie die er is actief met jullie gedeeld wordt. Denk aan vlogs, zoals deze, op het platform en tijdens webinars.”

Vlog V: Andy en Linda vertellen over hun rol als innovatieambassadeur

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.