Stemronde naamwedstrijd online platform

Let op: Stemmen is niet meer mogelijk. De stemmen worden geteld en binnenkort wordt de gekozen naam met jullie gedeeld!

Voor de kerst hebben we jullie gevraagd om deel te nemen aan de naamwedstrijd voor het nieuwe online platform van ZorgConnect. De innovatie-ambassadeurs hebben  uit jullie inzendingen een top drie samengesteld. Stem nu op jouw favoriet onderaan de pagina!

De top 3 gekozen door de innovatie-ambassadeurs zijn (in willekeurige volgorde):

  1. ZorgConnect Leen, Test & Deel
  2. Technotheek
  3. Innovatheek


Het online platform

Het platform dat begin dit jaar gelanceerd wordt, is een kennis- en uitleenplatform van producten en zorgtechnologieën. Dit platform is speciaal ontwikkeld voor jou als zorgprofessional! Zo kun je er informatie vinden over allerlei zorgtechnologieën, kun je lezen hoe andere organisaties uit de regio hiermee omgaan én kun je producten lenen om ze zelf in jouw eigen organisatie met jouw cliënten uit te proberen. De innovatieambassadeurs zijn achter de schermen druk bezig om het portaal te vullen met de beschikbare technologieën en zorg-hulpmiddelen.

Bekijk hier de video over het online platform:

Let op: Stemmen is alleen mogelijk als je werkzaam bent bij een van de aangesloten organisaties van ZorgConnect!

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.