‘Je helpt een ander vooruit en wordt er zelf ook beter van’

In het FIT-magazine van La Providence stond onlangs dit artikel over Coach Leren & Ontwikkelen Nicole Jacobs.

‘Daar komt het in de kern op neer. Als onze collega’s in opleiding warm ontvangen en professioneel begeleid worden, zie je dat ze ook graag bij ons willen blijven. Niet onbelangrijk, gezien de krapte op de arbeidsmarkt.’ Aan het woord is Nicole Jacobs, sinds februari 2020 Coach Leren & Ontwikkelen bij La Providence. Samen met zeven andere Noord- en Midden-Limburgse zorgorganisaties ontwikkelde ze een nieuwe leerlijn voor werkbegeleiders. Haar HBO-V opleiding en haar ervaring in het opzetten van scholingen kwamen hierbij goed van pas.’ 

Was het nodig, een nieuwe cursus werkbegeleiding?

‘Ja. Voorheen was dat een halve dag cursus en daar moest je het mee doen. Echt te weinig. Nu is er een leerlijn die meer en beter passende handvatten geeft voor jouw rol als werkbegeleider. En niet alleen in het Limburgse blijkt die behoefte er: onze leerlijn wordt inmiddels ook landelijk opgepakt.’

Werkbegeleider, wat doe je dan?

‘Bij La Providence zijn nu zo’n 25 collega’s in opleiding. Zij volgen een BOL- of BBL-opleiding, waarin zij de theorie op school leren en bij ons de praktijk. Bij dat leren in de praktijk helpt een werkbegeleider: een collega die de diploma’s al heeft en die de collega in opleiding meeneemt en begeleidt in het werk. Dat doe je trouwens niet alleen, maar met het hele team. Want je bent als werkbegeleider niet altijd aanwezig, dus het is belangrijk dat ook de rest van het team vragen beantwoordt en zo ook mee opleidt. Op dit moment zijn er 20 werkbegeleiders en we kunnen er nog meer gebruiken.’

Hoe word je werkbegeleider?

‘Geef bij je teamcoördinator of bij mij je interesse aan. Past het, dan volg je de leerlijn. Die bestaat uit 3 intervisiebijeenkomsten, 2 workshops en online lesstof. De cursus duurt 9 maanden, maar afhankelijk van jouw achtergrond en ervaring kan het zijn dat je theoriemodules kunt overslaan. Met een zelfscan kijken we wat we je kunnen bieden vanuit de leerlijn en de lesstof wordt dus op maat ingericht.’

Je wordt er zelf ook beter van, zeg je. Hoezo?

‘Dat is wat collega-werkbegeleiders zelf aangeven. Je helpt niet alleen je collega vooruit, je leert ook van collega’s in opleiding. Zij nemen namelijk weer nieuwe inzichten en ontwikkelingen uit hun opleiding mee naar ons. Een mooi voorbeeld is domotica, dit neemt in de zorg een steeds belangrijkere plaats in. Een onderwerp in de opleiding van onze nieuwe collega’s. Dus daarvan leer je als werkbegeleider. Sterker nog, onze hele organisatie wordt daar beter van. 

Het originele artikel in FIT-magazine. Tekst: Minka Janssen (MinkBinq) / Foto: Leon van Loon

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.