Drie organisaties, één vacature!

Vanaf april start een unieke samenwerking tussen drie zelfstandige zorginstellingen in Noord- en Midden-Limburg. La Providence in Grubbenvorst, Sint Jozef te Meijel en Vincent Depaul in Panningen bieden samen plek voor een nieuwe collega in de functie van specialist ouderengeneeskunde.

Een mooi voorbeeld van samenwerken en
samen in oplossingen denken.

Het betreft een baan waarin je vanuit drie locaties de vrijheid en ruimte krijgt om, middels samenwerking en verbinding, de kwaliteit van zorg verder te ontwikkelen en naar een hoger niveau te tillen. Met als uitgangspunt: een waardige oude dag, comfort en kwaliteit van leven voor de cliënten van de drie ouderenzorgorganisaties in Noord-en Midden-Limburg.

Dit staat er verder te lezen in de vacaturetekst:
“In deze nieuwe samenwerkingsvorm ben jij verantwoordelijk voor de inhoud van het multidisciplinaire zorg- en behandelplan van cliënten met een behandelindicatie. Per locatie kan de uitvoering daarvan iets verschillen, maar je zoekt altijd een juiste balans tussen welzijn, gezondheid en zorg. Je komt in een inspirerende werkomgeving met veel uitdaging en afwisseling in je werkweek. Je wordt onderdeel van een innovatieve samenwerkingsvorm waarbij je het maximale uit jezelf kunt halen en kunt terugvallen op de kennis en expertise van een gespecialiseerd team collega’s van Land van Horne. Een warme en ongedwongen werksfeer, maar bovenal professioneel, betrokken en gericht op persoonsgerichte zorg voor onze cliënten.”

Lees meer op de website van...

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.