Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Innovatietafel ‘slim incontinentiemateriaal’

Op donderdag 15 december vindt de innovatietafel over slim incontinentiemateriaal online plaats van 13:00 tot 14:00 uur.

Slim incontinentiemateriaal registreert hoeveel urine er in het materiaal zit. Als het incontinentiemateriaal verzadigd is, oftewel vol zit, dan krijgt de zorgprofessional een melding op de smartphone.

Innovatietafel 15 december
In het vierde kwartaal van 2022 zijn er bij Proteion experimenten uitgevoerd met WeSense slim incontinentiemateriaal. Bij Beek en Bos zijn er experimenten uitgevoerd met slim incontinentiemateriaal van Instant Care.

Tijdens deze innovatietafel op 15 december worden de ervaringen van Proteion en Beek en Bos gedeeld. We gaan in op vragen zoals; Hoe hebben de bewoners en de zorgprofessionals het slim incontinentiemateriaal ervaren? Welke voor- en/ of nadelen heeft het werken met slim incontinentiemateriaal? En wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen WeSense en Instant Care?

Aanmelden
Werk jij bij een van de zeven zorgorganisaties die aangesloten zijn bij ZorgConnect? Alleen dan kun jij je aanmelden via onderstaand formulier.

Zien we jou bij de innovatietafel?

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.