Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Fieldlabs pop-up tour najaar

Aankomende pop-up tours

De pop-up tour gaat langs locaties van zorgorganisaties, met een opvallende tent vol zorgtechnologie en enthousiaste studenten van Gilde Opleidingen die bezoekers van de nodige informatie kunnen voorzien. Zo leren zorgprofessionals over wat er kan en zien en spreken de studenten medewerkers in de praktijk. Een win-win situatie dus!
Er zijn twee pop-up events gepland vanuit ZorgConnect. Bekijk hieronder voor het overzicht.

  1. Dinsdag 22 november bij Land van Horne, Mariënburght in Budel
  2. Dinsdag 13 december bij Vincent Depaul, in Panningen

De online uitleenservice zal ook aan bod komen tijdens de nieuwe pop-up tour. Zodat je direct ziet hoe het werk én een product kunt lenen. De zorgorganisaties die nu op de planning staan zijn Land van Horne Mariënburgt en Vincent dePaul. Iedereen binnen ZorgConnect is welkom.
Dus is er een pop-up event bij een locatie van een andere organisatie dan jij werkt? Geen probleem, jij bent welkom! 

Positieve terugblik eerdere pop-up tours

In het begin van dit jaar heeft een vijftal pop-up events plaatsgevonden. De studenten van Gilde Opleidingen zijn met de pop-up tent met allerlei technologie langsgegaan bij Land van Horne, Proteion, De Zorggroep, Beek en Bos en Sint Jozef.

Uit interviews kwam naar voren dat de zorgprofessionals wel willen werken met zorgtechnologie, maar hier zijn wel nog onduidelijkheden over. Welke zorgtechnologie is er allemaal? En wat wordt er al gebruikt in de regio? Living Lab bracht ze informatie en de technologie naar de zorgprofessional toe.

Na een bezoek aan de pop-up tour hebben de bezoekers een evaluatieformulier ingevuld. Hier kwamen positieve reacties uit. Een opmerking die meerdere keren naar voren kwam was: ‘Ga hiermee door!’. Daarom zijn de drie pop-up tours gepland in het najaar.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.