Generatiemanagement bij Slimme Zorg Estafette

Behoud van personeel is cruciaal om goede zorg te kunnen blijven leveren, nu maar zeker in de toekomst. Dat vraagt om anders denken, anders doen. Daarom zijn we vanuit het samenwerkingsverband vanuit de VVT Noord- en Midden Limburg een onderzoek gestart met generatiemanagement.

Project ‘Fieldlabs’ bij Slimme Zorg Estafette

We innoveren in de regio samen met zo’n 12.000 professionals. Samen werken we aan goede zorg, nu én in de toekomst. Gezamenlijk innoveren vergt een gezamenlijke aanpak. Hoe doen we dat? Waar zijn we mee bezig? Wat zijn onze plannen?

Factsheets Actielijn Innovatie

Door slimme oplossingen te bedenken en techniek te verbinden aan het bieden van goede zorg creëren wij meer efficiëntie in de ouderenzorg.

Opkomst innovatienetwerken langdurige zorg

Artikel over samenwerken en innovatie in de zorg voor kennisplatform ICT&health: Innoveren in de zorg betreft het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten, diensten of werkwijzen die aansluiten op de behoeften van de cliënten, familie en/of medewerkers van de zorgorganisatie.

GO!zine

Om de komende jaren goede ouderenzorg te blijven garanderen moeten we samenwerken, zowel met de zorgorganisaties als het onderwijs. GoZine is een magazine dat Gilde Opleidingen een aantal keer per jaar uitbrengt.