Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Positieve beoordeling voor IEP Venray (De Zorggroep)

Op maandag 10 juli vond een visitatie op het IEP* in Venray plaats. De expertise van De Zorggroep op het gebied van dementie met zeer ernstig probleemgedrag (D-Zep) werd getoetst om te beoordelen of het IEP een Regionaal Expertise Centrum (REC) en een Doelgroep Expertise Centrum (DEC) kan worden. En er is goed nieuws; een positieve beoordeling volgde van de visitatiecommissie! 

Het IEP voldoet aan de criteria. In september komt er uitsluitsel en horen ze officieel of ze landelijk erkend worden. De visitatiecommissie was onder andere onder de indruk van het geïntegreerde zorgconcept tussen VVT- en GGZ, het werken volgens de zorgstandaarden én de samenwerking in de regio en met De Waalboog (eveneens gevisiteerd voor REC en DEC).

Onlangs spraken we met Anne Munster, Beleidsadviseur Projecten en Projectleider D-Zep Limburg over deze, toen nog aanstaande, visitatie en het project D-Zep binnen ZorgConnect Noord- en Midden Limburg. Binnenkort meer hierover op onze website.  

*Het IEP is een alliantie tussen De Zorggroep, Proteion, Stichting Land van Horne – Thuis in zorg en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg, waarin we samen voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag zorg en behandeling bieden.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.