Interview met Blended Leerlijn Werkbegeleider Roland Dörenberg

Die blended leerlijn voor werkbegeleiders, wat is dat nu precies? En hoe is het tot stand gekomen? We vroegen Roland Dörenberg ons meer te vertellen over de leerlijn én wat zijn ervaringen zijn.

Roland, kun je je even voorstellen? Hoe lang werk je al bij De Zorggroep? En wat is je functie?

‘’Ik ben Roland Dörenberg en ik ben begonnen met werken bij De Zorggroep als verzorgende ig in 2001. Ik heb altijd op somatiek gewerkt totdat ik in 2011 de mogelijkheid kreeg de opleiding tot verpleegkundige te volgen. Naast mijn functie als verpleegkundige ben ik ook kwaliteitsverpleegkundige en dit geeft mij de nodige uitdagingen.’’

Kun je in je eigen woorden kort vertellen wat de blended leerlijn inhoudt?

‘’De leerlijn houdt in dat er door middel van een online platform uniformiteit in het begeleiden van een collega in opleiding gaat komen. Het uitgangspunt is dat iedereen hier iets aan moet hebben, ook al ben je al 20 jaar werkbegeleider.’’

Jij hebt aan de wieg gestaan van de blended leerlijn. Kun je vertellen hoe deze leerlijn ontstaan is? Wat was de behoefte?

‘’Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij de blended leerlijn, samen met anderen die uit verschillende takken van de zorg werkzaam zijn. Denk dan aan andere werkbegeleiders, managers, leerlingen, stagiaires, studieloopbaanbegeleiders en coaches. We zijn gaan brainstormen over wat we belangrijke punten vonden die moesten terugkomen in de leerlijn. Deze brainstormsessies van twee dagen hebben we vervolgens voorgelegd aan ‘de vrienden van De Zorggroep’ (managers, leerlingen, stagiaires, coaches en andere leden van de directie). Door kritische vragen te stellen, konden we de leerlijn nog specifieker maken waardoor hij nog meer aansluit bij de behoefte van iedereen afzonderlijk.

Het doel van de leerlijn was om op een speelse, makkelijke manier handvatten aan te reiken aan een grote, diverse groep werkbegeleiders. Hierbij moest rekening gehouden worden met verschil in hoe lang iemand al begeleid, wat voor soort begeleider iemand is enzovoorts. De leerlijn moest herkenbaar zijn. Daarnaast vonden we het belangrijk dat je zelf de keuze hebt aan welk onderdeel je meer tijd wilt besteden. Zo zullen sommige onderwerpen gesneden koek zijn voor een doorgewinterde begeleider. Maar ook voor deze groep hebben we geprobeerd het leuk en leerzaam te maken; je kunt immers altijd wel iets bijleren. Wat tot slot nog heel prettig is, is dat je zelf je tempo kunt bepalen. Je gaat verder op het moment wanneer je hier tijd voor hebt. Natuurlijk moet je er niet te lang overheen laten gaan.’’

Hoe ging vervolgens het opzetten van de leerlijn in zijn werk?

‘’Een extern bedrijf (RMMBR, red.) heeft vervolgens alle informatie gebundeld en samengevat in de online leerlijn die er nu staat.’’

Jij hebt ook een rol in het online gedeelte. Kun je daar iets over vertellen?

‘’Toen het online gedeelte klaar was, werd ik wederom benaderd om deel te nemen aan de pilot. Natuurlijk was ik erg benieuwd hoe alles wat we met een grote groep bedacht hadden er uiteindelijk uitzag.’’

Je neemt nu deel aan de pilot. Hoe verloopt dit?

‘’Het online platform voelt goed. Het is zeer eenvoudig te volgen en de onderwerpen die aan bod komen zijn herkenbaar vanuit de praktijk. Het voelde bijna informeel toen ik aan de online leerlijn begon. Door te klikken op verschillende onderwerpen komen er teksten naar boven met extra informatie die je laten nadenken over jouw manier van begeleiden. Door middel van voorbeelden; audio- en videofragmenten (waarin ik ook een Oscar-waardige rol speel!) worden de verschillende onderwerpen nog duidelijker. Daarnaast is het heel afwisselend en zeker niet saai. Ik heb zelf een hekel aan grote tekstvlakken waar ik meestal toch maar de helft van onthoud.’’

Je bent een ervaren werkbegeleider. Wat heeft deze blended leerlijn jou nog gebracht?

‘’Waar ik eerder dacht van… ‘ach, dit doe ik al goed’ merk ik dat er zeker nog genoeg te leren valt. Deze leerlijn kan iedereen nog iets bijbrengen.’’

Door de coronamaatregelen moesten veel zaken anders georganiseerd worden. Hoe vond jij dit gaan? Wat kon er bijvoorbeeld wél?

‘’Een onderdeel van de blended leerlijn is ook het volgen van workshops en intervisiebijeenkomsten, echter door corona was dit onmogelijk. Er is via Teams toch een manier gevonden om dit voort te zetten. Ik heb nu een intervisie en workshop ‘gesprekstechnieken’ bijgewoond. Beide waren leerzame bijeenkomsten. Je leert ook altijd van elkaar. Erg leuk om weer nieuwe collega’s te leren kennen. Zelfs via Teams kun je leren hoe je in bepaalde gespreken kunt handelen. Zeer leerzaam!’’

Als je in de toekomst kon kijken; hoe gaat het nu verder met de blended leerlijn?

‘’Wellicht dat hij nog een aantal aanpassingen moet gaan krijgen, al vind ik hem zo ook al heel prettig om mee te werken.’’

Wil je zelf nog iets toevoegen?

‘’Het is goed dat de leerlijn er is. Zo kan iedere collega in opleiding de begeleiding krijgen die hij of zij nodig heeft. Daarnaast kun je alles wat in de leerlijn beschreven staat ook gebruiken in je eigen dagelijkse werk als professional.’’

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.