Innoveren in de ouderenzorg met een gezamenlijk online platform!

De spanning op de arbeidsmarkt is voelbaar, zeker ook in de (ouderen)zorg. Dit maakt dat innoveren in de zorg cruciaal is om de goede ouderenzorg ook in de toekomst te garanderen.

We weten dat we meer met technologie gaan werken in de zorg. Zorgprofessionals in de regio geven aan wel met technologie te willen werken, maar niet altijd te weten wat er bestaat en hoe het werkt. Ook wordt kennis vaak per organisatie opgedaan en blijft onderlinge kennisuitwisseling uit. Vanuit die behoefte van zorgprofessionals is het idee voor een regionaal online platform ontstaan. Samen met zorgprofessionals is dit idee verder uitgewerkt en nu zijn we zover dat het platform live gaat!

‘ZorgConnect’s Innovatheek’

Middels een wedstrijd is er gezocht naar een passende naam voor het online platform. Uit de inzendingen hebben de innovatie-ambassadeurs vervolgens een top drie samengesteld waar op gestemd kon worden. ‘ZorgConnect’s Innovatheek’ is als winnaar uit de bus gekomen. 

Innoveren in de zorg

Om innovatie in de zorg te stimuleren zijn er vier innovatie-ambassadeurs binnen ZorgConnect opgeleid. Zij helpen ook bij de implementatie en beheer van het online platform voor de zorgorganisaties van ZorgConnect. ZorgConnect’s Innovatheek is méér dan een uitleenservice omdat er ook kennis gedeeld wordt over de producten en technologieën. Daarnaast kun je er reviews delen over de innovatieproducten.

Door te innoveren in de zorg worden er slimme oplossingen bedacht om meer efficiënt te kunnen werken. De mensen worden niet vervangen, maar aangevuld door slimme snufjes of tijdbesparende uitvindingen. Denk bijvoorbeeld aan het slim incontinentiemateriaal. Binnen de actielijn Innovatie worden innovatieprojecten bedacht en ontwikkeld om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken en de kwaliteit ervan te garanderen. Bekijk hier meer over de pilot met slim incontinentiemateriaal:

Waar, door vergrijzing, de zorgvraag de komende jaren toe blijft nemen, zijn er tegelijkertijd steeds minder zorgprofessionals beschikbaar. Dat maakt het steeds lastiger om de benodigde zorg te kunnen blijven leveren en kwaliteit ervan te waarborgen. De zorgvraag wordt daarnaast ook complexer. Dit alles maakt innoveren cruciaal. Met het online platform gaan we daar een positieve bijdrage aan leveren. Inmiddels zijn de eerste organisaties aan de slag met ZorgConnect’s Innovatheek.

Ook leuk!:

De eerste tien zorgprofessionals die een product lenen en een review achterlaten ontvangen een lekkere prijs!

Heb jij nog vragen? Stuur je bericht naar fieldlabs@zorgconnectlimburg.nl

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.