Introductie actielijn ‘Wet Zorg & Dwang’

De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft per 1 januari 2020 de wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen. Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken: zelf beslissen hoe je je dag doorbrengt en waar je woont. Dit geldt ook voor mensen met dementie.